مهلت ثبت نام کاربر
1403/04/31
مهلت ارسال مقالات
1403/04/31
اخرین زمان اعلام نتایج
1403/04/31
تاریخ برگزاری کنفرانس
1403/08/14
اخبار سایت سخنرانی سرکار خانم  دکتر مریم دشتی زاده دبیر علمی همایش بین المللی موزه و باستان شناسی
سخنرانی سرکار خانم دکتر مریم دشتی زاده دبیر علمی همایش بین المللی موزه و باستان شناسی

به مناسبت هفته میراث فرهنگی و روز موزه دومین نشست تخصصی با موضوع روایت و حفاظت در موزه های صنعتی در دانشگاه شیراز برگزار شد.

در این نشست ...

اخبار سایت دریافت نمایه ISC همایش بین المللی "موزه و باستان شناسی"
دریافت نمایه ISC همایش بین المللی "موزه و باستان شناسی"

دریافت نمایه ISC همایش بین المللی "موزه و باستان شناسی"

اخبار سایت آغاز به کار وب سایت "همایش بین المللی موزه و باستان شناسی"
آغاز به کار وب سایت "همایش بین المللی موزه و باستان شناسی"

به اطلاع کلیه پژوهشگران می رساند که پورتال "همایش بین المللی موزه و باستان شناسی" راه اندازی گردید و پژوهشگران محترم می توانند از طریق سامانه کاربران ضمن ثبت نام نسبت به ارسال اصل مقاله اقدام و همچ ...

سخنرانی سرکار خانم دکتر مریم دشتی زاده دبیر علمی همایش بین المللی موزه و باستان شناسی

به مناسبت هفته میراث فرهنگی و روز موزه دومین نشست تخصصی با موضوع روایت و حفاظت در موزه های صنعتی در دانشگاه شیراز برگزار شد.

در این نشست سرکار خانم دکتر مریم

دریافت نمایه ISC همایش بین المللی "موزه و باستان شناسی"

دریافت نمایه ISC همایش بین المللی "موزه و باستان شناسی"

آغاز به کار وب سایت "همایش بین المللی موزه و باستان شناسی"

به اطلاع کلیه پژوهشگران می رساند که پورتال "همایش بین المللی موزه و باستان شناسی" راه اندازی گردید و پژوهشگران محترم می توانند از طریق سامانه کاربران ضمن ثبت نام نسبت به ارسال اصل مقاله اقدام و همچنین پیگیر فعالیت های

کد مقاله را وارد کنید !
ثانیه
دقیقه
ساعت
روز